Kegiatan industri gas yang boleh dikatakan baru berkembang terutamanya di dalam aktiviti-aktiviti pengagihan dan penghantaran maka pengetahuan dan kepakaran yang secukupnya perlulah dimiliki oleh individu-individu yang melibatkan diri dalam bidang tersebut.

Bidang kimia kini memainkan peranan utama dalam memenuhi keperluan asas manusia serta memacu tamadun yang kian bergantung kepada industri ini.

Syarat Kelayakan

Lulus SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dan kredit Matematik serta lulus Bahasa Melayu

Prospek Kerjaya

Kegiatan industri gas yang boleh dikatakan baru berkembang terutamanya di dalam aktiviti- aktiviti pengagihan dan penghantaran maka pengetahuan dan kepakaran yang secukupnya perlu dimiliki oleh individu yang melibatkan diri dalam bidang tersebut.


Muat Turun Pengesahan Penerimaan Tawaran