KATPM adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia (Ruj: R4P0001) dan Kementerian Sumber Manusia, Malaysia (Ruj: L00357) di bawah kawal selia Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). KATPM ditubuhkan mengikut Akta IPTS 1996 dan telah beroperasi sejak 1998 di kampus Kangar, Perlis.

Sehingga kini KATPM telah mengeluarkan ribuan graduan dalam pelbagai bidang pengkhususan dan telah ditauliahkan MS ISO 9001:2008 (Ruj: AR3786). KATPM juga diiktiraf oleh United Kingdom Acceditation Service (Ruj: UKAS074).


Kenapa KATPM

Anda mungkin telah mendapat banyak surat tawaran melanjutkan pelajaran dari institusi Pengajian sama ada swasta atau kerajaan. Persoalannya yang mana satukah pilihan anda atau adakah anda telah membuat pilihan yang tepat?

Lihat bagaimana KATPM dapat membantu anda.


Program Diploma KATPM

Teruskan cita-cita anda di Kolej Antarabangsa Teknologi Profesional (KATPM) Perlis, Malaysia yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Ruj:R4001) dan ditauliah akreditasi MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM. Diploma KATPM diiktiraf oleh Jabatan Perkidmatan Awam

Lihat program diploma KATPM.


Tarikh Penting

Rujuk laman ini untuk tarikh-tarikh penting bagi perihal kemasukan, peperiksaan dan pengumuman-pengumuman lain berkaitan dengan pengajian anda di KATPM. Maklumat akan dimasukkan ke laman ini mengikut jadual pengemaskinian dari masa ke semasa.

Lihat tarikh-tarikh penting yang anda perlu tahu.


Bantuan Kewangan

Pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan anda. Ia merupakan keperluan bagi setiap individu. Namun kos bagi mendapatkan pendidikan ini mungkin menjadi penghalang kepada impian anda. Justeru, pihak KATPM bersedia membantu anda dalam mencapai impian anda.

Lihat bantuan kewangan yang disediakan.